kas.jpg

WINDKRACHT N470

Windkracht N470 is een gezamenlijk project van onderstaande kwekers met als doel hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

  • Hazeu Orchids
  • LG Flowers
  • Van den Berg Roses
  • Gebr. Duijvestijn

De vier aangesloten kwekers hebben concrete plannen om gezamenlijk een windmolenpark te ontwikkelen aan N470 in Pijnacker (Zuid-Holland). Alle bedrijven zijn gevestigd aan deze verbindingsweg tussen Delft en Zoetermeer.

Streven naar duurzame productie

De aangesloten tuinbouwbedrijven hechten veel waarde aan duurzame productie om hiermee een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving. Het opwekken van duurzame elektriciteit middels windmolens past uitstekend bij het streven naar duurzame productie van groente en siergewassen.

Middels deze website willen de aangesloten ondernemers omwonende en andere betrokkene informeren over dit project en de gelegenheid bieden om vragen te stellen. Meer informatie over de aangesloten kwekers kunt u vinden bij kwekers.

 
Digicase-webdesign.nl